Region Morza Czarnego – wyzwanie dla europejskiego systemu bezpieczeństwa - seminarium eksperckie

06 listopad 2018

Szanowni Państwo!

 

Instytut Wschodni UAM zaprasza na międzynarodowe seminarium z udziałem ekspertów z Ukrainy i Rumunii, poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego. 

 

 

 

Region Morza Czarnego – wyzwanie dla europejskiego systemu bezpieczeństwa

 

23 listopada 2018 r., godzina 14.00

Wydział Historyczny UAM, s. 3.19

ul. Umultowska 89D, Poznań

 

AndrijKłymenko i TetianaHuczakowa (Majdan Zakordonnych Spraw, Kijów) - Российско-украинскийконфликтна Черном и Азовском море - воздействие на европейскую безопасность

 

Iulia Joja (Uniwersytet Poczdamski, Uniwersytet Ekonomiczny w Bukareszcie) - Strategy for Black Sea security: dealing with a Russian lake?

 

Prowadzenie: dr Piotr Oleksy (IW UAM), dr Paweł Semmler (WSUS)

 

Sewastopol duże