Dane Osobowe

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
61 829 1462, 61 829 1447
dyżur: Poniedziałek 11.00-12.00 (3.16), czwartek 14-15.00 (3.37)
pokój: 3.16 (poniedziałek), 3.37 (czwartek)

Szczegółowe informacje

 Ogłoszenia dla studentów:

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Kraje Europy Wschodniej specyfika regionu - konwersatorium;
 • Seminarium licencjackie;
 • Transformacja polityczna i ekonomiczna państw kaukaskich – konwersatorium
 • Struktura etniczna, religijna i społeczna krajów Europy Wschodniej - wykład i konwersatorium
 • Polityka obronności i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej - wykład i ćwiczenia
 • Polityka międzynarodowa, bezpieczeństwa i współpracy regionalnej państw Europy Wschodniej - wykład i konwersatorium
 • Konwersatorium wschodoznawcze – konwersatorium
 • Sektor morski Ukrainy – wykład i ćwiczenia
 • Stosunki gospodarcze w regionie Europy Wschodniej i Azji – wykład i ćwiczenia
 • Międzynarodowe stosunki polityczne – wykład i ćwiczenia
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykład
 • Polityka regionalna Unii Europejskiej – wykład
 • Kraje byłego ZSRR – społeczeństwo, gospodarka, polityka – wykład i ćwiczenia

 

Zainteresowania badawcze: 

 • Najnowsza historia Ukrainy,
 • stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej,
 • współczesne tożsamości narodowe w Europie Wschodniej,
 • region Morza Czarnego – polityka, gospodarka, społeczeństwo, sektor morski państw Europy Wschodniej

 

Udział w grantach i projektach badawczych:

„Formacje wojskowe ukraińskiej rewolucji narodowej 1914-1921”, Komitet Badań Naukowych, 2001-2004


 

Najważniejsze publikacje:

Skrukwa Grzegorz, Formacje wojskowe ukraińskiej „rewolucji narodowej” 1914-1921, Toruń 2008

Skrukwa Grzegorz (red.), Studenna-Skrukwa Marta (red.), Rewolucja w imię godności: ukraiński Euromajdan 2013-2014, Toruń 2015

Skrukwa Grzegorz, Daleki Wschód w badaniach Gwidona Sadkowskiego, w: Polskie ślady na Dalekim Wschodzie. Polacy w Harbinie, red. A. Furier, Szczecin 2008

Skrukwa Grzegorz, Osyp Nazaruk – ukraiński polityk i publicysta wobec Polski i Polaków, „Humanitarni Nauki. Naukovo-praktyčnyj žurnal” 2008, nr 2 (16)

Skrukwa Grzegorz, Udział Polski i Ukrainy w międzynarodowych operacjach i misjach wojskowych na rzecz pokoju (do 2001 roku), w: Ukraina – Polska – Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy i społeczno-kulturalny wymiar współpracy, red. K. Jędraszczyk, O. Krasiwśkyj, W. Sobczak, Poznań 2012, s. 165-186.

Skrukwa Grzegorz, Partnership or Disrespect? The Republic of Moldova in Ukraine’s Policy at the Beginning of the 21st Century, w: Moldova: in Search of Its Own Place in Europe, ed. N. Cwicinskaja, P. Oleksy, Bydgoszcz 2013, s. 40-54

Skrukwa Grzegorz, Ukrainians and the Black Sea. Nationalist Geography in the Post-Soviet Reality, “Sensus Historiae. OA Interdyscyplinary Journal”,  vol. 12 (2013/3), http://www.sensus-historiae.amu.edu.pl/index.php/sensus/article/view/57/56

Skrukwa Grzegorz, Radziecka plaża czarnomorska: między kolektywizmem a intymnością, w: Zmysłowy komunizm. Somatyczne doświadczenie epoki, red. M. Bogusławska, Z. Grębecka, R. Kulmiński, Warszawa-Kraków 2014


 

 

Praca doktorska:

Formacje wojskowe ukraińskiej rewolucji narodowej, promotor prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz, 2005, Rada Naukowa Wydziału Historycznego UAM, recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Karpus (UMK), prof. dr hab. Tadeusz Kotłowski (UAM).

Praca habilitacyjna: tytuł publikacji, rok kolokwium i Rada która stopień nadała, recenzenci

Tytuł profesorski


 

Obecnie pełnione funkcje: 

Członek redakcji „Historia@Teoria”,

członek Rady Naukowej serii Poznańskie Studia Wschodoznawcze

 


Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa

 • Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1999
 • Nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009
 • Nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014

 

BIBLIOGRAFIA

 

2010

Skrukwa Grzegorz Ukraińska Halicka Armia podczas epidemii tyfusu (listopad 1919 – kwiecień 1920), w: Choroba i śmierć w perspektywie społecznej w XIII-XXI wieku, red. D. K. Chojecki, E. Włodarczyk, Warszawa 2010, Wydawnictwo DiG, ISBN 978-83-7181-640-6

Skrukwa Grzegorz Mentalność halickiej ukraińskiej inteligencji – do 1918 r. oraz przemiany na skutek wojny i rewolucji, w: Historia – mentalność – tożsamość. Studia z historii, historii historiografii i metodologii historii, red. K. Polasik-Wrzosek, W. Wrzosek, L. Zaszkilniak, Poznań 2010, ISBN 978-83-89407-68-9

Skrukwa Grzegorz, Rosjanie w walce o niepodległość Ukraińskiej Republiki Ludowej (1917-1920), w: Studia z dziejów Europy Wschodniej, red. P. Kraszewski, G. Błaszczyk, Poznań 2010, Wydawnictwo PTPN, ISBN 978-83-7654-011-5

 

2011

Skrukwa Grzegorz, Wsparcie społeczności międzynarodowej dla "pomarańczowej rewolucji" na Ukrainie (2004), w: W poszukiwaniu tożsamości. Społeczności lokalne wobec globalizacji i modernizacji, red. A. Makowski, Szczecin 2011, Wydawnictwo Naukowe US, ISBN 978-83-7241-833-3

Skrukwa Grzegorz Krym – ukraiński punkt widzenia, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne” vol. II (2011/1), ISSN 2082-0860

 

2012

Skrukwa Grzegorz, Udział Polski i Ukrainy w międzynarodowych operacjach i misjach wojskowych na rzecz pokoju (do 2001 roku), w: Ukraina – Polska – Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy i społeczno-kulturalny wymiar współpracy, red. K. Jędraszczyk, O. Krasiwśkyj, W. Sobczak, Poznań 2012, Wydawnictwo PTPN, ISBN 978-83-7654-170-9

Skrukwa Grzegorz, Polacy i Ukraińcy wobec morza (do 1939), w: Polska-Ukraina. Dziedzictwo i współczesność, red. R. Drozd i T. Sucharski, Słupsk 2012, Akademia Pomorska w Słupsku, ISBN978-83-7467-181-1

 

2013

Skrukwa Grzegorz, Partnership or disrespect? The Republic of Moldova in Ukraine's policy at the beginning of the 21th, ss. 40-54, w: Moldova. In search of its own place in Europe, red.: Natalia Cwicinskaja, Piotr Oleksy, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2013, ISBN 978-83-61231-92-9

Skrukwa Grzegorz,Ukrainians and the Black Sea. Nationalist Geography in the Post-Soviet Reality Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, XII (2013/3) English Edition, ISSN 2082-0860

Skrukwa Grzegorz, Ukraińcy i Morze Czarne. Nacjonalistyczna geografia w postradzieckiej rzeczywistości,, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, XII (2013/3) , ISSN 2082-0860

 

2014

Skrukwa Grzegorz, "Harcerska alternatywa". Wokół tygodnika "Na Przełaj" (1980-1989), ss. 79-97, w: Od kontrkultury do New Age. Wybrane zjawiska społeczno-kulturowe schyłku PRL i ich korzenie, red.: Ewa Chabros, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, Wrocław 2014, ISBN 978-83-61631-60-6

Skrukwa Grzegorz (red.), Russkij Mir: wspólnota wyobrażona czy rosyjskie soft power?, ss. 111-130, w: Rosja w XXI wieku. Zagrożenia. Wyzwania. Perspektywy, red.: Marta Studenna-Skrukwa, Anna Stryjakowska, E-wydawnictwo: Portal Publikacji Naukowych, Poznań 2014, ISBN 978-83-63011-09-3

Skrukwa Grzegorz, Radziecka plaża czarnomorska: między kolektywizmem a intymnością, w: Zmysłowy komunizm. Somatyczne doświadczenie epoki, red. M. Bogusławska, Z. Grębecka, R. Kulmiński, Warszawa-Kraków 2014, Uniwersytet Warszawski – Wydział Polonistyki i Wydawnictwo Libron, ss. 97-115, ISBN 978-83-65148-07-0

 

2015

Skrukwa Grzegorz (red.), Studenna-Skrukwa Marta (red.), Rewolucja w imię godności: ukraiński Euromajdan 2013-2014, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ISBN 978-83-8019-190-7

Skrukwa Grzegorz, Pretorianie, korupcjonerzy i patrioci. Formacje siłowe państwa ukraińskiego w dobie Euromajdanu. w Rewolucja w imię Godności: Ukraiński Euromajdan 2013-2014, red.: Skrukwa Grzegorz, Studenna-Skrukwa Marta, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ISBN 978-83-8019-190-7


 

Książki

Skrukwa Grzegorz, Formacje wojskowe ukraińskiej „rewolucji narodowej” 1914-1921,
Toruń 2008, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-7611-140-7, ss. 717, map 6, ilustracji 47.

Monografia poświęcona miejscu różnych ukraińskich formacji wojskowych w procesie formowania się nowoczesnego narodu ukraińskiego i próby tworzenia ukraińskiego państwa narodowego w okresie rozpadu Imperium Rosyjskiego i Monarchii Habsburskiej. Łączy metodologię studiów nad narodem i nacjonalizmem z nieklasycznie pojmowaną historią wojskowości. Szeroko przedstawia tożsamościowo-kulturowo-polityczne aspekty takich formacji jak: Ukraińscy Strzelcy Siczowi, Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej, Armia Państwa Ukraińskiego, Ukraińska Halicka Armia. Monografia oparta jest o dokumenty archiwów w Kijowie i Lwowie oraz korpus ukraińskiej literatury wspomnieniowej i publicystyki historycznej.

 

Skrukwa Grzegorz (red.), Studenna-Skrukwa Marta (red.), Rewolucja w imię godności: ukraiński Euromajdan 2013-2014, Toruń 2015, Wydawnictwo Adam Marszałek, seria Poznańskie Studia Wschodoznawcze, nr 10, ISBN 978-83-8019-190-7

Jedna z pierwszych monografii ukraińskiej rewolucji 2013-2014 i zarazem kolejny tom z serii Poznańskie Studia Wschodoznawcze. Protesty społeczne, które ogarnęły całą Ukrainę i trwały od końca listopada 2013 do końca lutego 2014 roku, funkcjonowały i przeszły do historii pod dwoma nazwami: Euromajdan i Rewolucja Godności. Motyw integracji europejskiej bardzo szybko stał się tylko symbolem protestów, podczas gdy ich sedno dotyczyło wewnętrznych problemów ukraińskiego państwa. Nie był to jednak typowy dla ukraińskiego dyskursu spór o język i tożsamość. Nie była to też klasyczna walka pomiędzy opozycją polityczną a władzą, uczestnicy Euromajdanu konsekwentnie dystansowali się od establishmentu partyjnego, a początkowo nawet od symboliki partyjnej. Nie była to rewolucja w imię Julii Tymoszenko, ale już rewolucja bez „księżniczek”. Monografia „Rewolucja w imię godności…” przedstawia ukraiński przełom polityczny 2013-2014 wieloaspektowo i wielopłaszczyznowo.